Morten Jødal

 Morten Jødal (1953) er biolog. Han har jobbet med fagområdene biologi og kjemi i Norges Forskningsråd, samt med forskningsprogrammene havbruk, genteknologi, sur nedbør og økologien i iskanten i Arktis (Pro Mare). Etter Brundtlandkommisjonens rapport Vår felles framtid (1987) arbeidet han på Universitetet i Oslo, og skrev innstillingen som førte til opprettelsen av Senter for utvikling og miljø (SUM). Her var han daglig administrativ leder de første årene. Før folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 arbeidet han i WWF Verdens Naturfond, og skrev en bok om konsekvensene av et medlemskap for det klassiske naturvernet i Norge. Morten Jødal har også arbeidet som valgobservatør i flere afrikanske land, og var prosjektleder for opprettelsen av Hardangervidda Nasjonalparksenter i Tinn kommune.

I 2005 reviderte han en bok om Akerselva i Oslo, og i 2006 gav han ut boka Baobab – Verdens rareste tre. Han har oversatt og bearbeidet flere naturfaglige bøker for barn, og oversatte, bearbeidet og skrev alle botanikkartiklene i 10-bindsleksikonet Respons.

Morten Jødal har vært styreleder i Norsk biologforening, norsk medlem i European Countries Biologist Association (ECBA), og vært styreleder i Bondens marked i Oslo.

Med utgangspunkt som soppkontrollør driver han Soppgleder, som gir soppkurs og lager produkter av sopp. Han arbeider også som guide og foredragsholder om Akerselva i Oslo.