Miljøpolitikken

Sannheten er at Energiewende er i ferd med å mislykkes

23. juni 2021

Den 23 november 2018 skrev forfatterne av artikkelen nedenfor en kronikk kalt Tysklands grønne skifte på blindspor (på trykk i ENERWE), som samtidig ble gjengitt på Miljømytene. Artikkelen ble også oversatt til tysk og engelsk, og gjengitt både på Die kalte Sonne, på EIKE, og noen andre steder. Artikkelen fikk Tor Kristian Haldorsen ved Tysk-Norsk Handelskammer til å skrive kronikken Misvisende og unyansert om Tysklands grønne skifte (26/11-18), hvor han hevdet at herrene Oddvar Lundseng, Hans Konrad Johnsen og Stein Storlie Bergsmark raljerte over Tysklands grønne skifte – «Die Energiewende» – og at de påstod at det er et mislykket prosjekt. Videre hevdet Haldorsen at det å vise til landets manglende evne til å kutte CO2-utslipp på tross av stadig større mengder fornybar energi i kraftmiksen, i beste fall gav et unyansert og misvisende bilde av Tysklands Energiewende.

Av Oddvar Lundseng, Hans Konrad Johnsen, Dr. ing, og Stein Storlie Bergsmark

Artikkelen nedenfor er et tilsvar til Haldorsen, satt på trykk i ENERWE den 3. desember 2018. Han har ikke svart på dette innlegget.

Det står enhver fritt å gjøre seg opp sin egen mening om hvor vellykket Die Energiewende er. Men da bør man først orientere seg litt. Til hjelp gir vi i det følgende noen referanser som vil kunne være til nytte både for Herr Haldorsen og andre interesserte.

Da (dengang) Bundeswirtschaftminister og Vizekanzler Sigmar Gabriel, den 17.04.2014 besøkte solar-firmaet SMA i Kassel, uttalte han følgende:

«Die Wahrheit ist, das die Energiewende kurz von dem Scheitern steht, Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern die Komplexität der Energiewende unterschåttzt Haben. Für die meisten anderen Länder in Europa sind wir wowieso Bekloppte».

Enkelt oversatt betyr dette:

Sannheten er at Energiewende er i ferd med å mislykkes. Sannheten er at vi på alle felt har undervurdert kompleksiteten i Energiewende. For de fleste andre land i Europa anses vi derfor som mindre begavet.

Den 22.11.2016 stoppet den samme Gabriel all videre vindkraftutbygging i Nord-Tyskland. Årsaken var at det tyske nettet ikke tålte de vanvittige effekt-toppene som sol- og vindkraften genererte. Og Herr Gabriel er ingen hvem som helst. Han sitter i maktens innerste kjerne.

Den 28.09.2018 skrev Die Welt: «Bei der Energiewende droht Deutschland der endgültige Kontrollverlust». «Tyskland er i ferd med å miste kontrollen med Energiewende» – og den 10.10.2018: «Bericht des Bundesrechnungshofs: Energiewende ist ein krasses Beispiel unnuetzer Politik». «Die Energiewende er et blatant eksempel på ubrukelig politikk».

De viser til den tyske Riksrevisjonens rapport hvor de advarer om at Tyskland risikerer permanent tap av kontroll over Die Energiewende. De anklaget også regjeringen for en katastrofal feilforvaltning av Die Energiewende og konkluderte med at «ressursbruken er uten sidestykke».

Disse signalene kan bare oppfattes som en bekreftelse på at vi har rett og Haldorsen tar feil.

Tilgangen på billig energi er den innsatsfaktoren som i størst grad har bidratt til å bygge våre moderne samfunn og gitt oss den rikdommen og levestandarden vi i vår del av verden nyter godt av. Denne viktige forutsetningen er i ferd med å forvitre fullstendig med Die Energiewende.

Påslaget som finansierer utbygging av fornybar energi i Tyskland (EEG-Umlage) var i 2017 på hele 6,88 – 7,1 eurocent/kWh avhengig av kilde. En Eurokurs på 10,23 betyr 70,4 – 72,6 øre/kWh.

I Tyskland er strømprisen til vanlige forbrukere i dag på ca. 30 eurocent, dvs i overkant av 3 kr/kWh. Dette er Europas nest høyeste strømpris. Da spiller det liten rolle hvor konkurransedyktig sol- og vindkraft er når strømprisen til egne forbrukere er nesten det dobbelte av strømprisen i nabolandet Frankrike. Årsaken ligger i at man må bygge og drifte to parallelle kraftsystemer hvor totalutbytte ikke er større enn det de konvensjonelle kraftverkene kunne ha levert alene.

I 2017 ble 344.000 tyske husholdninger frakoblet strømnettet. De kunne ikke betale. Året før var det 330.000. Hver åttende husholdning i Tyskland har problemer med å betale strømregningen og trues med frakobling. Alt dette viser at Die Energiewende er en tilnærmet katastrofe.

Det er bedrøvelig å være vitne til at velfungerende kraftsystemer nå skal rives ned og ødelegges og at beslutningene i denne prosessen tas av politikere i viktige posisjoner, som mangler enhver kunnskap om hvordan et elektrisk kraftsystem fungerer. Og Tyskland er ikke alene. I Australia ser vi en helt tilsvarende utvikling, som der har ført til svært alvorlige sammenbrudd med fullstendig blackout over store områder.

Oddvar Lundseng
Senioringeniør med 43 års erfaring fra energibransjen

Hans Konrad Johnsen, Dr. ing.
Tidligere forskningssjef i Det norske oljeselskap asa

Stein Storlie Bergsmark
Fysiker
Tidligere seniorforsker i energibransjen
Tidligere leder av studieprogrammene i fornybar energi, Universitetet i Agder

You Might Also Like

 • Ryddegutt 23. juni 2021 at 17:56

  Ta gjerne med at forbrukerne i Tyskland kan kjøpe norsk gass, levert på husveggen, mye billigere enn det norske forbrukere betaler for strøm inkl nettleie i Norge. I tillegg er vel gassprisen i Tyskland mye mer stabil så man blir ikke flådd om vinteren når man trenger varme.

  På kontinentet bruker man gass til alt fra matlaging, varmtvann og oppvarming til vaskemaskiner og oppvaskmaskiner.

  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_price_statistics

 • Ivar Sætre 24. juni 2021 at 10:30

  Denne artikkelen er over 2 år gammel. Det ville være meget interessant med en versjon som er oppdatert pr. medio 2021.
  At representanten for Tysk-Norsk Handelskammer ikke har har svart, på over 2 år, er også meget interessant.

 • A M Raaen 28. juni 2021 at 09:11

  Kan noen forklare hva som ligger i «de vanvittige effekttoppene» for solkraft, og hvorfor det tyske nettet ikke tåler dem?

  • Morten Jødal 30. juni 2021 at 09:23

   Jeg skal be én av forfatterne forklare dette.

  • Hans K Johnsen 30. juni 2021 at 10:25

   Vdr de vanvittige effekttoppene for solkraft. Jeg kan forsøke å gi en forklaring uten å gå ned i for mye detaljer.
   Det er flere forhold knyttet til dette. Sola skinner ikke om natten. Sola kan gå bak skyer i løpet av et øyeblikk og endre kraftproduksjonen. Solkraftproduksjonen i Tyskland foregår mye i sør mens vidkraftproduksjonen foregår mer i nord. Variasjoner i produksjonen (som ikke kan styres), skaper overføringsutfordringer mellom landsdelene og i tillegg behov for utbalansering ved å justere de kraftproduserende anlegg som faktisk KAN styres (i riktig landsdel). Elektrisk kraft kan i svært liten grad lagres i strømnettet og tyskerne har beskjedne lagre av annen type som kan ta unna «overskuddskraft». Mye av denne forøkes derfor også eksportert – noe som også har ført til destabilisering i nabolandene – og nedstenging av overføringskabler i perioder.

 • Arvid Såtendal 8. juli 2021 at 16:12

  Jeg liker kommentaren til visekansler Sigmar Gabriel, «ansees som mindre begavet». Men kanskje enda mer liker jeg kommentaren til konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi i sin kronikk i E24 06.07.21, «Grønt industri-EM går nå» med denne avklaringen: «Vannkraften er dessuten en unik «playmaker» gjennom å være balansekraften Europa trenger når de uregulerbare vind- og solkraftverkene ikke produserer nok kraft.» Med dette så bekrefter han at sol- og vindkraft er helt uegnet som en pålitelig energikilde siden den ikke er regulerbar. Det vil fungere bra opp til en gitt %-del av totalen og da kommer balansekraften inn og stabiliserer kraftnettet slik at forbruker har en stabil leveranse. Når solen går ned om kvelden og vinden stilner av så forsvinner også denne kraften fra de og da må balansekraften ta hele totalen gjennom natten til neste dag. Så det blir litt slik som «smør på flesk» det vi holder på med nå.
  Jeg er enig i at vi trenger en ny energikilde ganske snart nå for de 5 vi har nå er ikke fornybare og oljen kan bli en mangelvare først hvis ikke vi finner på noe nytt fordi nå er vi på et blindspor.