Miljøpolitikken

Oljen: Har gitt oss velstand, fjernet slitet, gitt oss mat og medisiner, og reddet millioner av liv

4. juni 2021

Politisk redaktør Lars West Johnsen i Dagsavisen snur verden på hodet i et nyhetsbrev fra avisen, med tittelen «Er ikke olja minst like skadelig som alkohol og tobakk?» Maken til historie- og kunnskapsløshet er det lenge siden har stått på trykk i en norsk avis. Demoniseringen av oljen har tydeligvis ingen grenser. 

Av Morten Jødal, biolog og styreleder i Klimarealistene

For virkeligheten er den stikk motsatte. Hele vårt moderne samfunn hviler på den industrielle revolusjon, som var en energirevolusjon. Gjennom ulike energikilder, hvorav olje og kull var de viktigste, slapp vi det umenneskelige slitet i vareproduksjonen. Og transport. Effektiviteten i det maskinelle arbeidet tok fra oss hakke og spade, sendte traktorer på jordene, og gjødsel ut i hveteåkeren. Vi har mangedoblet matvareproduksjonen, uten å øke dyrkingsarealet. Fossil energi sørger for rent drikkevann i hele verden, og fjerner vannbårne sykdommer. Oljen gir oss millioner av bruksgjenstander, som det moderne samfunn ikke kan klare seg uten. 

Utryddelsen av fattigdom, sult og slit følger som hånd i hanske tilgangen til rimelig og sikker energiforsyning. Det vet alle land som fremdeles har store deler av sin befolkning i elendighet. Elektrisiteten fra olje, kull og gass driver sykehus, gir lys og varme på skoler og universiteter, offentlige kontorer, sørger for transport av matvarer, og gir lys i hjemmene. Fossil energi skaper arbeidsplasser, hvor inntektene fra lønnet arbeid løfter fattige mennesker ut av deres elendighet. 

Gjennom de siste hundre år har andelen av den globale befolkning som omkommer av klimarelaterte hendelser blitt redusert med 99 prosent. De aller fleste av disse klimarelaterte dødsfallene var forårsaket av tørke. Manglende nedbør gir sviktende matvareproduksjon, sult og død. Det er historie, og årsaken er kort og godt: olje. Ved hjelp av bensin, diesel og flybensin transporterer vi matvarehjelp inn med lastebiler og fly, og hindrer mennesker i å dø av sult. Uten disse produktene fra olje ville hundrevis av millioner mennesker ha mistet livet de siste tiårene. Det er dette den politiske redaktøren sammenlikner med alkohol og tobakk. Det er vanskelig å sette ord på slik uforstand.

Verden vil i mange tiår trenge olje, kull og gass. Opphører norsk oljeproduksjon, vil andre ta over. Det vil kraftig øke CO2-utslippene. Grunnen er enkel. Fordi Norge ikke brenner gass som er assosiert med olje, har vi de aller laveste CO2-utslippene i verden per produsert oljeenhet. Opphør av norsk oljeproduksjon vil derfor gi høyere globale utslipp, fordi andre land «fakler» denne gassen. Er man bekymret for klimaet, er det dosene som teller. Den politiske redaktøren tar derfor feil når han skriver «som om klimagassene er mer godartet når de kommer fra Norge». Det handler ikke om god eller dårlig. Det handler om mengde. 

I mer enn 40 år har vi blitt fortalt om en kommende klimakatastrofe. Ingen av de påståtte eksistensielle truslene knyttet til klimaendringer har materialisert seg. En svakt varmere klode gir både fordeler og ulemper, men endringene hverken har eller vil innebære noen vesentlige endringer av økonomien i verden, havnivåstigning eller ekstremvær. Vi har ikke sett en klimaflyktning, til tross for FN-påstander om titalls millioner. Vi har alltid tilpasset oss endringer, og vil ikke ha problemer med å gjøre det i framtiden. 

Lars West Johnsen skriver at «I Norge har det vært forbudt å reklamere for røyk siden 1975. Oljen er betydelig verre. For barnebarna dine». Det er skremselspropaganda. I tillegg er demoniseringen av oljen historieløs. Vi har utrolig mye å takke den for. Olje har rett og slett en høy moralsk og etisk standard. Det er mer enn hva vi kan si om den politiske redaktøren i Dagsavisen. 

You Might Also Like

 • Ingvar Åberge 4. juni 2021 at 12:35

  Samanlikning med alkohol og tobakk har vorte den ultimate forma for utskjelling?

  • Morten Jødal 4. juni 2021 at 14:42

   Og det er så enkelt at selv en politisk redaktør kan delta i klimadebatten. Pluss på med konsensus, og du har summen av journalistenes kunnskaper.

   • Johnny pedersrn 5. juni 2021 at 10:48

    Veldig bra skrevet Morten. Jeg lurer på en ting. Hvordan skal disse grønne klimafanatikerne bygge solceller og vindturbiner uten bruk av olje? Hvor skal de få plast til isolasjon av kabler, hva skal vingene på vindmøllene lages av, smøreolje, hydraukikkolje til turbinene, innkapsling av elektriske og elektroniske komponenter? For bare å nevne noen få ting som er helt avhengig av olje. Du nevner den fantastiske utviklingen vi har hatt siden starten av den industrielle revolusjonen. På begynnelsen av 1900 tallet levde 90% av jordens befolkning i det en kaller ekstrem fattigdom. Jordas befolkning var den gang i overkant av 1 milliard. I dag er vi 7,6 milliarder mennesker og under 10% av jordas befolkning lever i ekstrem fattigdom. Dette har kun vært mulig å oppnå som følge av tilgang til billig fossil energi som du sier. Vi kunne ikke produsert nok mat til disse uten den teknologien som olje/gass/kull har gitt oss tilgang til.

    • Morten Jødal 5. juni 2021 at 11:20

     Hei Johnny
     Regnestykket deres går ikke opp. Hele det grønne skiftet er et luftslott – og som Geir Hasnes skrev i vinter: Det kan ikke gjennomføres.

     Ett av triksene de gjør, er å lage et klimaregnskap for Norge hvor vi legger ned vår egen industriproduksjon, og visstnok etterhvert også oljeproduksjon. Da faller våre nasjonale utslipp. Ettersom Norge ikke fakler gass som følger olje, mens nesten alle andre land gjør dette, øker de globale CO2-utslippene. Og Kina, India og andre land overtar vareproduksjonen. Den er basert på kull, og de bygger selvfølgelig nye kullkraftverk sammenhengende.

     Klimapolitikk er panikkens arena. I stor grad utformes den på pikerommet. Konsekvensene av den innehar de grønne ikke den fjerneste anelse om. De konsentrerer seg om å bli kvitt det eksisterende, og tror alterntivet er skinnende rent. Det er det ikke, og i tillegg er svermeriene deres utopiske. Du påpeker en del av umulighetene.

    • Rune Vingen 5. juni 2021 at 14:31

     Legitime spørsmål å stille seg. I tillegg skal jo alt dette byttes ut etterhvert. Hvordan skal dette gå uten oljen? Og om har forstått det riktig: i større vindmøller kan det være 2,5 tonn gir-/ hydraulikkolje flere titalls meter opp i luften, dette skal også byttes etterhvert. Det blir mange tonn med olje i en vindmøllepark. Lagret langt over bakken.

     https://www.froya.no/nyheter/advarer-mot-oljelekkasjer-fra-vindturbiner

 • Kaja Graff Huster 5. juni 2021 at 20:31

  Det mest skremmende med klimafanatikernes desinformasjon er at så mange faktisk tror på den. Klimafanatikerne er en sekt med Greta Thunberg som deres frelser. Det fins jo ingen politiker (bortsett fra Carl I. Hagen) som har vett nok til å ta avstand fra den sektens tro. Klimahysteri er på mote og folk er kanskje redde å si imot? Eller er størsteparten av befolkningen både bornert og dum?