Miljøaktørene

Driver Miljøstiftelsen Bellona ulovlig innsamling av personalopplysninger?

27. mai 2021

Brevet nedenfor er i dag sendt Datatilsynet, hvor jeg som styreleder i Klimarealistene, og som eier av bloggen Miljømytene, har bedt dem vurdere lovligheten av kartleggingsprosjektet Bellona driver.

Kjære Datatilsyn

For få dager siden ble det kjent at Miljøstiftelsen Bellona gjennom tid har drevet et prosjekt hvor de overvåker nettsteder og sosiale profiler, som de definerer som spredere av klimamyter. Fordi Bellona oppfatter at de besitter sannheten i et vitenskapelig forskningsområde, har de så langt laget seg en oversikt over 253 profiler som etter deres mening sprer usannheter. Dette lagres elektronisk. 

Den 19. mai 2021 bevilget Sparebankstiftelsen DNB 600 000 kroner til dette prosjektet, som innebærer at Bellona vil fortsette denne innsamlingen og overvåkingen ved hjelp av algoritmer på internett (kunstig intelligens). Vi som omfattes av denne virksomheten er bekymret fordi prosjektet innebærer at dette skal brukes i et undervisningsopplegg i videregående skole, hvor elevene skal «undersøke aktører og kilder til den usanne klimainformasjonen». De skal altså få tilgang til hvem disse aktørene er, og hva vi skriver. Prosjektet innebærer at klimarealister, hvorav mange har og har hatt stillinger på universiteter og høyskoler, presenteres for unge mennesker i en undervisningssituasjon som spredere av vranglære, og dermed er mennesker uten troverdighet og alminnelig moral. Bellonas prosjekt vil altså gi elevene normative føringer. Det kan lett misbrukes, og i verste fall gjøre livet surt for navngitte personer. Vi kan lett bli mål for unge mennesker som uten kritisk sans vil «redde kloden». Både historiske erfaringer og kunnskap om hendelser i vår tid bør gi bekymring ikke bare for ytringsfrihetens kår, men også for enkeltmenneskers personlige sikkerhet. 

Vi er også bekymret for at Bellona vil bruke resultatene fra dette prosjektet i tilnærminger mot sosiale medier, kanskje særlig Facebook, for å blokkere klimarealisters tilgang. Det vil eventuelt få alvorlige konsekvenser for ytringsfriheten, og i enda større grad innsnevre klimadebatten.  

Vi ber Datatilsynet vurdere
Det er mange betenkelige sider ved det prosjektet Bellona har startet opp. Vi ber Datatilsynet vurdere følgende:

  1. Strider denne bruken av data som lagringsmedium av navn og «forgåelse» (feilaktig oppfatning av den påståtte virkelighet) mot noen del av vår datalovgiving?
  2. Er denne koblingen av faktiske personer og deres påståtte vranglære «personalopplysninger»?
  3. Er det lovlig å bringe et slikt prosjekt inn i skolen, som framstiller mange mennesker og organisasjoner som løgnere og vranglærere?

Med vennlig hilsen

Morten Jødal
Styreleder Klimarealistene, samt innehaver av bloggen Miljømytene

Beskrivelse av prosjektet, hentet fra Bellonas hjemmeside, var vedlagt dette brev.

You Might Also Like

  • Ole Fredrik Nordby 17. juni 2021 at 10:50

    Ser frem til svaret fra Datatilsynet