Miljøaktørene Miljømytene Miljøpolitikken

Folket vil ha en åpnere og mer balansert klimadebatt – og de merker lite til klimaendringene

24. juni 2020

Norstat har gjennomført en meningsmåling for Klimarealistene, om klimakrisen. Den oppleves på ingen måte påtrengende. Det bemerkelsesverdige er: Oslo er det stedet med høyest andel av befokningen hvor de mener de har opplevd den. Kan det være reelt, eller er det uttrykk for flere unge grønne og politisk korrekte mennesker på Grünerløkka og andre steder i hovedstaden, enn ellers i landet? Slår det villere, varmere og våtere været virkelig hardere til i Sofienbergparken og på Aker brygge, enn ved Stadt og på Lopphavet? Mer bemerkelsesverdig er at de fleste oppever at mediene ikke er balanserte, de savner vitenskapelige fakta, og mener det er lov til å tvile.

Vi stilte mer enn 1 000 personer følgende 13 spørsmål:

– Har du opplevd endring av klimaet i din levetid, der du bor?
– Er klimaet blitt verre?
– Hindrer klimaet deg i å leve det livet du ønsker?
 – Var det bedre klima da dine besteforeldre levde?
– Kjenner du noen som har fått problemer på grunn av klimaendring?
– Har klimaspørsmålet blitt for dominerende i samfunnet?
– Savner du flere vitenskapelige fakta i klimadebatten?
– Har mediene et balansert forhold til vitenskapelige fakta om klima?
– Er det lov å tvile i klimaspørsmålet?
– Ønsker du åpen debatt om klima der ulike vitenskapelige synspunkter blir lagt fram?
– Er det full åpenhet rundt konsekvensene og kostnadene av klimatiltakene?
– Tror du tiltak i form av vindmøller, el-biler, el.-ferger osv., vil virke inn på klimaet?
– FNs har som sitt mål nr. 13 å stoppe klimaendringene. Tror du det er mulig?

Litt fler enn halvparten av befolkningen mener de har opplevd klimaendringer i sin levetid, og at været har blitt verre. Den knappe andre halvparten har ikke det. Det er flere kvinner enn menn som unødvendig har blitt våte i håret, flest på Østlandet og særdeleshet i Oslo, og færrest nordpå. De som har levd lengst, har i minst grad oppevd klimaendringer og klimaforverring.

Knapt noen opplever at klimaendringene hindrer dem i i leve livet de ønsker, men også her gjentar geografi- og kjønnsmønsteret seg, med flere unge kvinner i hovedstaden enn noe annet sted, som visstnok rammes.

På landsbasis mener fire av ti at klimaet var bedre da deres besteforeldre levde, enn det er i dag. Og ikke overraskende: først og fremst målbæres dette av unge kvinner på Østlandet og i Oslo.

Spørsmålet om intervjuobjektet kjenner noen som har fått problemer knyttet til klimaendringene, er interessant. 72 prosent sier kategorisk nei, men her er det flere menn enn kvinner som svarer ja. Oslo skiller seg markant ut, med mer enn én av fire som påstår å kjenne noen slike sjeler. Særlig gjelder det de aller yngste.

Nesten fire av ti mener klimadebatten har blitt for dominerende i samfunnet. Det gjelder betraktelig flere menn enn kvinner, og eldre mennesker nord i landet. Altså de som har opplevd været på kroppen.

Oslo og Østlandet skiller seg ut i denne meningsmålingen. Flere her, enn andre steder i landet, mener å ha oppevd klimaendringene. Særlig unge kvinner.

Et godt flertall av folket (60%) mener de savner flere vitenskapelige data i klimadebatten. Det gjelder imidlertid ikke i Oslo, hvor folk i større grad er fornøyde med hva de blir blir presentert.

På landsbasis har kun 22 prosent den oppfatningen at mediene har et balansert forhold til vitenskapelige fakta om klimaet. Ettersom mediene nesten fullt ut presenterer et alarmistisk syn på klimaet, uttrykker dette en sterk kritikk av deres journalistikk på feltet. Særlig de eldre gir uttrykk for dette.

Folk flest motsetter seg tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, som mener det er umoralsk å tvile i klimaspørsmålet. Hele 65 prosent mener det man skal kunne det, og flest med denne oppfatningen hører til i aldresgruppene 15-17 og 50-59 år. Oslo skiller seg igjen ut, med kun 55 prosent som mener det er tillatt å tvile.

Mediene vil snevre inn klimadebatten. Ytterligere. NRK har vedtatt at de ikke skal slippe til noen «falsk balanse», og dersom et annet syn enn IPCCs kommer på trykk eller slippes ut på eteren, skal den som målbærer synspunktene ettergås nøye i sømmene. Bergens Tidene har uttrykt det samme: «skeptikere» skal som hovedregel ikke slippe til. Våre øvrige medier sier dette ikke høyt, men praktiserer den samme politikken. BBC i England har gjort det i årevis.

Meningsmålingen viser at mediene ikke har folket med seg i en slik sensur, eller politisk ensretting. Eller kall det propaganda. Hele 81 prosent er tydelige: De ønsker en åpen debatt der ulike vitenskapelig synspunkter blir lagt fram. Og her er prosentandelen høyest i Oslo, med hele 89 %.

Nesten seks av ti mener det ikke er åpenhet om kostnadene og konsekvensene av klimatiltakene. Det burde skremme politikere, som tror de har folket med seg. Særlig de eldre er kritiske. Og bare litt over halvparten har tiltro til klimatiltakene, og tror at de vil påvirke klimaet. Også en tankevekker for politikere. Her finner vi det samme geografiske, alders- og kjønnsmønsteret som på de første spørsmålene.

Og til slutt slutt: Bare én av fire tror på FNs 13de bærekraftsmål: Å stoppe klimaendringene. Det har de all mulig grunn til. Det har nemlig alltid vært klimaendringer, og kommer alltid til å være det. De er styrt av forhold mennesket ikke har noen kontroll med, slik som solsystemets vandring gjennom galaksen, solens aktiviteter, jordaksens helning, vulkanutbrudd og kontinentaldrift. For å nevne noe. For eksempel var det slik at Grønland først ble iskledd for omtrent tre millioner år siden, den gang Nord- og Sør-Amerika slo seg sammen til ett kontinent. Og slikt vet forhåpentligvis mange i befolkningen. Man skal ha vært lenge i politikken, og være belemret med mye politisk (grønn) ideologi, før man overser slike naturvitenskapelige fakta – og vedtar i kommunestyret å holde klimaet konstant.

INTERESSERTE I MENINGSMÅLINGEN KAN FÅ DEN TILSENDT PÅ EPOST.

You Might Also Like

 • Fred Sigernes 24. juni 2020 at 23:17

  Veldig bra! Det er urovekkende at våre journalister ikke tar dette på alvor. Det skapes ikke tillit til våre politiske organ (demokrati) når bare aktivister er representert som mot-aktører i klima nyhetsbildet. Hele debatten er så ensformig at man lurer på hva som er vitsen. Skjønner ikke hvorfor NRK og Co. er så redd for å åpne opp for vitenskapsfolk! Mistenker sterkt at de har nå i flere år kjørt seg selv oppi et hjørne de ikke kommer ut av.

 • Ole Julian Eilertsen 25. juni 2020 at 22:00

  Interessant lesning av interessante resultater. Vil gjerne motta undersøkelsen på e-post.

  • Morten Jødal 26. juni 2020 at 09:30

   Den kommer Ole Julian.

 • Steinar Jakobsen 25. juni 2020 at 22:56

  Hva sa målingen om folks innstilling til vindmøller, el-biler m.m. ?

  • Morten Jødal 26. juni 2020 at 09:30

   Vi spurte ikke om det Steinar. Andre meningsmålinger tyder på at mer enn 90 prosent av befolkningen avviser vindmøller på land.

 • Thorbjørn Haakenstad 26. juni 2020 at 19:59

  Hei Morten. Dette var en etterlengtet undersøkelse. Om du kunne sende den til min mail, ville jeg sette pris på det.
  Mvh Thorbjørn

  • Morten Jødal 28. juni 2020 at 16:05

   Den kommer Thorbjørn.

 • Erik Christiansen 28. juni 2020 at 13:28

  Oppmuntrende! Da blir neste spørsmål:
  I hvilken grad vil disse resultatene bli gjengitt i norske media?
  Erik Christiansen

  • Morten Jødal 28. juni 2020 at 16:04

   Vi laget en pressemelding, og sendte norske aviser og medier. Bortsett fra kanskje et par steder (Resett og Dokument), er dette kastet i søppelkassen. De slår det ikke opp. Dette er ikke resultater som stemmer med den store fortellingen om en verden på kanten av stupet, med en tilhørende vettskremt befolkning. Medier trykker stort sett det som passer inn i deres ideologi.

 • Egil Helland Smørås 29. juni 2020 at 13:29

  Er det mulig å gå til rettsak mot Nrk og TV2, for å nekte å la andre meninger komme til ordet ? Selv om vi ikke får medhold, vil det gi stor medieoppmerksomhet. Mange står sikkert klar for å gi penger. Vi stanger mot en mur Demokratiske prinsipper er avløst av diktaturisk ensretting i offentlig regi. Dette er uverdig for Norge. Finnes det noen modige advokater som tør å hjelpe oss ?

  • Morten Jødal 8. juli 2020 at 20:29

   Rettssak er vanskelig å vinne, og vi risikerer store kostnader med saksomkostninger, og til advokater. Muligens kan en rekke organisasjoner vurdere en rettssak knyttet til vindmøllenes ødeleggelser i norsk natur.

 • Pål Tysland 1. juli 2020 at 15:03

  Meget interessant – jeg er takknemlig for å få den tilsendt på e-post.
  Pål Tysland

  • Morten Jødal 1. juli 2020 at 15:05

   Den kommer.

 • messing kjøkkenbatteri 25. januar 2021 at 08:10

  Veldig fin artikkel, takk for at du delte informasjonen