Miljøaktørene

«I don´t want you to panic. I want you to think»

29. mai 2020

Av Morten Jødal, biolog og leder av Klimarealistene

Tyske myndigheter godtar ikke en ung jente som opptrer offentlig, og lager videoer som avviser klimahysteriet. De har bøtelagt henne, og vil subsidiært putte henne i fengsel. Kan vi tro det vi leser?

Naomi Seibt er en ung tysk jente på 19 år, svært moden for alderen. Hun er interessert i forskning, politikk, og i særdeleshet klima og klimaendringer. I 2019 ble hun verdenskjent, som en slags «Anti-Greta». Hvilket hun ikke ønsker å være. Hun har reist verden rundt, og blitt intervjuet på utallige TV-kanaler. Hun har holdt foredrag på konferanser, og lager sine egne korte videoproduksjoner.

Tre av disse presentasjonene har falt delstatsmyndighetene i Nordrhein-Westfalen tungt for brystet. Dette er teksten på den første innlegget de vil forby (min oversettelse), gitt som en forelesning på Heartland Institute i USA:

Hei, alle sammen. Mitt navn er Naomi Seibt. Jeg er et nytt medlem i Heartland Institute. Og jeg har meget gode nyheter til dere. Verden kommer ikke til å ta slutt på grunn av klimaendringene. I virkeligheten kommer vi om 12 år fremdeles til å være på plass. Vi kommer til å ta bilder med vår nye iPhone 18s, vi kommer til å tweete om presidenten, og småprate om alle celibritetene. I dag blir vi imidlertid tvangsfôret med en dystopisk agenda rundt klimaendringer og klimaalarmisme, som forteller oss at vi mennesker ødelegger planeten, som innebærer at unge mennesker ikke har noen framtid. Vi får høre at dyrene forsvinner, og at vi ødelegger naturen.

Jeg tror virkelig at medlemmer av Antifa, Fridays for Future og Rebellion Extinctions har gode intensjoner, og at de er genuint redde for en verden som tar slutt. De er redde for at deres foreldre og besteforeldre ødelegger planeten, at disse ødelegelsene bryter opp relasjoner, og familier. Vi, i Heartland Institute, ønsker å spre sannheten som ligger i forskningen bak klimarealismen, som står i kontrast til klimaalarmismen.

Mange mennesker utvikler nå mentale forstyrrelser, og referer til det som øko-angst og øko-depresjoner. Jeg mener det er viktig at vi handler nå, og endrer dette narrativet som kontinuerlig framføres i alle medier. Dette fryktregimet som er tilknyttet klimaalarmismen holder oss alle som gisler i vår egen hjerne.

Ikke la noen agenda som beskriver deg som en energisugende blodigle på planeten, få feste seg inni din hjerne, og fjerne alt som finnes av lidenskapelig kraft.

Jeg vil at du ikke skal få panikk. Jeg vil at du skal tenke.

Statsmedieautoriteten i Nordrhein-Westfalen mener dette er produktreklame for Heartland Institute, som er en tenketank på høyresiden. Det er kun en formell knagg, for rettslig å forby andre standpunkter enn alarmismen i klimasaken. Til sammen er hun bøtlagt med 26 000 kroner, subsidiært én dag til to uker i fengsel. I denne videoen forteller hun sine 46 000 følgere at hun skal jobbe for Heartland Institute. Kan noen med vettet i behold forsvare å bøtelegge en 19-åring for en slik uttalelse, som fullt ut er lovlig i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen?

Her er den andre videoen, som statsmedieautoriteten vil bøtelegge Naomi for. Foredraget ble først holdt i Tyskland, senere for Heartland Institute.

Vi tenker på Tyskland som et demokrati. Men denne boten, og trusselen om fengsel, er utstedt uten noen form for rettslig høring. Det er absurd, og ikke et demokrati verdig. Det blir nå en rettslig prosess, og det er startet en innsamlingsaksjon for å støtte henne økonomisk med utgiftene til rettssak:

Et månedlig bidrag (10 dollar eller mer, om du kan):  https://www.patreon.com/naomiseibtmy.
Et engangsbidrag (100 dollar eller mer, om du kan):  https://ww.paypal.me/naomiseibt2000.

Naomi Seibt har sagt ja til å komme til Klimarealistenes konferanse den 19. november på Litteraturhuset, hvor vi skal diskutere ytringsfrihet i klimadebattens tid.

You Might Also Like

  • Ingvar Åberge 1. juni 2020 at 00:05

    Visst fortener ho ikkje å verta bøtelagt for å vera klimarealist (eller -skeptikar). Tilsvarande tekstreklame trur eg ein finn i mange videoar på Youtube, og i alle fall i blogginnlegg. Og i redaksjonelle artiklar i trykte medium for den del.

    Når det er sagt har eg eit blanda forhold til Seibt sin kampanje. Sjølv om ho ikkje vil vera Anti-Greta, er det det ho vert brukt som. Det har vorte ein slags konkurranse om kva side i klimadebatten som har den søtaste jenta som gallionsfigur. Det tykkjer eg er ein uverdig strid. Det er ikkje på den måten ein avgjer ein vitskapeleg diskusjon.

    Bodskapen til Seibt er heilt kurant, men fagleg nokså grunn. Eg er redd at ho kastar vekk livet sitt på å vera ein søt maskot for klimaskeptikarane, i staden for at ho kunne ha gjort ein vitskapeleg karriere innan klimafeltet og faktisk fått ein viss tyngde bak argumenta sine. Ho har utan tvil kvalifikasjonane i orden for det.

    Når Heartland har engasjert henne, så er det i alle fall neppe på grunn av hennar faglege merittar. Eg trur ho burde ha vore meir kritisk til kva dei eigentleg vil med å hyra henne inn og om det eigentleg er til det beste for henne sjølv å arbeida for Heartland, i alle fall på noverande tidspunkt, før ho har gjort eiga forsking på feltet.