Miljøpolitikken

Bekjemp viruset, ikke CO2

25. mars 2020

Haag, 23 mars 2020
Professor Guus Berkhout
President i CLINTEL
Guus.berkhout@clintelgroup.org

Deres eksellenser

Åpent brev fra CLINTEL i anledning COVID-19-pandemien

Leksjon i ydmykhet – uforutsigbare naturkrefter forandrer verden

Verden står midt oppe i en alvorlig helsekrise. I dag møter verdens befolkning en underlig nødsituasjon; en helsekrise i form av COVID-19-pandemien. Verdens folk trenger nå et håp om en levelig og god framtid. Vi finner det derfor særdeles upassende at en multi-milliard-kroners grønn ny handlingsplan (Green New Deal) befinner seg på bordet til verdensledere som Antonio Guterres i FN, og Frans Timmermans i EU.

Deres eksellenser, sammenliknet med COVID-19 er klimaendringer et ikke-eksisterende problem. Det er utelukkende basert på computermodeller, og befinner seg langt inn i framtiden. Med den akutte helsekrisen, må deres oppmerksomhet rettes mot menneskers behov i dag. Vær så snill, ikke fortsett å presse målet om nullutslipp på verdens land, i en tid hvor verden må håndtere en dødelig global krise. Ja, det eksisterer en krise, men den handler på ingen måte om klima. 

Mens modige leger og sykepleiere redder mange menneskers liv, burde klimaalarmister og klimarealister stoppe å sloss, tre ut av sin egen skygge, og arbeide sammen mot det dødelige viruset. I disse vanskelige tider passer ydmykhet oss alle best. Som et første steg må de midler som er avsatt til den nye grønne handlingsplanen, omdirigeres og investeres i et bedre helsesystem. I dette arbeidet må mange bli med. Historien forteller oss at en pandemi liknende COVID-19 kommer til å gjenta seg. Vi må være bedre forberedt. 

Nullutslipp – umulig og uønsket 
De siste 150 årene har vist at rimelig og pålitelig energi er nøkkelen til offentlig helse, gode sanitære løsninger, utdanning og velstand. Den samme perioden viser også at mer CO2 er gunstig for naturen. Denne gassen gjør kloden grønnere, og øker våre avlinger. Hvorfor ser verdens ledere bort fra disse fakta? En grønn handlingsplan peker i motsatt retning av hva vi har opplevd gjennom et halvannet århundre med utvikling. De politiske prioriteringer som følger denne grønne satsingen, vil senke menneskers livskvalitet, gjennom å presse kostbar og tvilsom energiteknologi ned på sine borgere. 

COVID-19 kombinert med nullutslipp – et utilgivelig feiltrinn
I dag brukes tusenvis av milliarder av kroner på å forhindre at utallige firmaer og virksomheter går konkurs. Det trengs enorme summer for å få økonomiene på fote, når den tid kommer at epidemien ligger bak oss. CLINTELs meget sterke råd til verdens ledere er: For å holde liv i den globale økonomien, unngå å øke landenes statsgjeld. Invester midlene fra den grønne handlingsplanen i tiltak som dekker grunnleggende behov hos folk og samfunn. Kall det gjerne en COVID-19 REKONVALISERINGSPLAN. Vær klar over at i dagens virkelige krise, er målet om reduserte utslipp av CO2kontraproduktivt.

CLINTELs råd for framtiden: Kjemp mot virus, ikke CO2
Verden beveger seg mot åpen global økonomi, og ti milliarder mennesker. Vi må prioritere betydelige investeringer i et globalt helsesystem, som gjør pandemier mindre katastrofale. Med eksistensen av COVID-19 må klimaalarmister og klimarealister erkjenne at global oppvarming er et ikke-eksistensielt problem. Derfor: Stopp kampen, kom ut av hver deres skygge, og arbeid sammen mot det dødelige viruset. I den livsviktige kampen vi nå befinner oss, trenger vi hverandre. 

Deres eksellenser. Vis nå ansvar ovenfor klodens befolkning. Stopp planene om den nye grønne handlingsplanen. Denne grønne politikken vil dytte økonomien lenger inn i en resesjon. Vær så snill, ikke bruk tusenvis av milliarder kroner til å subsidiere tvilsomme lavkarbonteknologier, som peker mot avskoging som et resultat av satsing på biodrivstoff, mens tusener av mennesker dør. Bruk disse enorme summene til å forbedre helsesystemet omkring på kloden. I CLINTELs COVID-19 REKONVALISERINGSPLAN, foreslår vi å utstede obligasjoner for å investere i et globalt overvåkingssystem, som kan varsle eksperter om viktige endringer i befolkningsgruppers helsesituasjon, over hele kloden.

Med vennlig hilsen CLINTELs ambassadører,

Nobel Laureate Professor Ivar Giaever         Norway/USA
Professor Guus Berkhout                                  The Netherlands
Professor Reynald Du Berger                          French speaking Canada
Terry Dunleavy                                                    New Zealand
Viv Forbes                                                             Australia
Professor Jeffrey Foss                                        English speaking Canada
Jens Morton Hansen                                          Denmark
Morten Jødal                                                        Norway
Professor Demetris Koutsoyiannes                Greece
Rob Lemeire                                                          Dutch speaking Belgium
Professor Richard Lindzen                                USA
Professor Henri A. Masson                               French speaking Belgium
Professor Ingemar Nordin                                Sweden
Jim O’Brien                                                           Republic of Ireland
Professor Ian Plimer                                          Australia
Douglas Pollock                                                  Chile
Professor Alberto Prestininzi                           Italy
Professor Benoît Rittaud                                   France
Dr. Thiago Maia                                                  Brasil
Professor Fritz Vahrenholt                               Germany
The Viscount Monckton of Brenchley           United Kingdom

En video med Michelle Stirling kan sees her.

Den verdensomspennende klimarealistiske organisasjonen CLINTEL har en deklarasjon som for tiden undertegnet av 840 forskere og profesjonelle innen klimaområdet.

Brevet ovenfor er nettopp sendt til verdens viktigste beslutningstakere.

You Might Also Like

 • Einar Egeland 27. mars 2020 at 10:53

  Tiltredes på det sterkeste, men hvorfor skriver dere at CO2 Problemet befinner seg en plass i framtida? Jeg trodde vi hadde kontrollen på CO2 både nå og i framtida?
  Beste hilsen Einar Egeland

 • Petter Tuvnes 27. mars 2020 at 18:23

  Glimrende og betimelig.

 • Torill Bodding 28. mars 2020 at 18:23

  Jeg er så enig med dere.
  Lars Bern hadde et kort, men rolig og saklig innlegg 16.mars hvor han påpeker det faktum at pga Corona-pandemien stopper utslippen av klimagasser ut i stor mon. Om noen måneder vil vi se om C02 utslippene synker som en konsekvens – og da kan det være fornuftig å fortsette klimapolitikken. Hvis derimot CO2 forsetter å øke, har verdens politikere fått en bekreftelse på at det er endringer i klima / -utslipp ikke er menneskeskapte, og man kan bruke milliardene på mer fornuftig forskning.