Monthly Archives:

mars 2020

  • Miljøpolitikken

    Bekjemp viruset, ikke CO2

    Haag, 23 mars 2020Professor Guus BerkhoutPresident i CLINTELGuus.berkhout@clintelgroup.org Deres eksellenser Åpent brev fra CLINTEL i anledning COVID-19-pandemien Leksjon i ydmykhet – uforutsigbare naturkrefter forandrer verden Verden står midt oppe i en alvorlig helsekrise. I…

    25. mars 2020