Monthly Archives:

august 2019

  • Miljøaktørene

    Ingen fornekter klimaet

    Av Morten Jødal, biolog I tre artikler har forfatterne Aage Storm Borchrevink og Anne Karin Sæter belært magasinet Agendas lesere om den rette klimalære. Som journalister bruker de det semantiske grep å konsekvent omtale…

    6. august 2019