Miljøpolitikken

Elbilenes globale konsekvenser

29. desember 2018

Av professor Knut Bjørlykke, pensjonert professor, Universitetet i Oslo

Hvor miljøvennlige er elbiler egentlig? De inneholder ikke bare bare kobolt, men også store mengder andre metaller. De må produseres et sted der det blir CO2-utslipp og forurensning – men bare ikke i Norge?

Moderne biler består av store mengder metaller. De inneholder jern og aluminium og mange sjeldne metaller til elektronikken. I tillegg kommer alle metallene til batteriene, som kan veie flere hundre kilo og som også inneholder kobolt og store mender litium. 

Produksjonen av disse metallene kan føre til store miljøproblemer. Dette gjelder ikke bare Kongo, hvor årets nobelprisvinner Denis Mukwege har pekt på problemene med gruvedriften, ikke bare for direkte forurensning og miljø.

Gruvedrift krever mye energi til sprengning av bergarter, knusing og separasjon av mineraler, og transport. Noen metaller forekommer bare med noen gram per tonn. Til anrikning av dem brukes det også mye kjemikalier. 

Før en Tesla kommer på markedet, har den bidratt til stort forbruk av energi, for en stor del dieselolje, som gir CO2-utslipp. De gir lite utslipp i Norge, men betydelige CO2-utslipp i andre deler av verden. 

MIljøorganisasjonene er fornøyde med at biler ikke produserer CO2-utslipp i Norge, men tenker ikke på hva som går med av energi for å produsere bilene med råmaterialer fra andre steder på kloden. De vil heller ikke ha gruver her i landet, selv om vi kunne produsere en del metaller med mindre miljøkonsekvenser. 

Også når det gjelder elbiler må vi se på de globale konsekvensene. 

You Might Also Like

 • Geir Elvebakk Moski 29. desember 2018 at 13:28

  Takk, Knut!
  Svensk Bilprovning hadde tidlig i høst en reportasje hvor de hadde beregnet hvor mye karbondioksid som ble sluppet ut i atmosfæren for å produsere et batteri til en Tesla. Konklusjonen var at utslippene tilsvarte det å kjøre en mellomstor Mercedse-diesel mellom 150.000 og 200.000 km. Når vi i tillegg vet at på grunn av batteriene veier en el-bil flere hundre kilo mer enn en tilsvarende diesel/bensinbil medfører dette også økte transportkostnader. I verden i dag kommer 81% av elektriske energi fra forbrenning av kull, olje og gass slik at det sikkert er politisk korrekt, men vanvittig å hevde at el-bilene er utslippsfrie. Jeg har en mistanke om at utslippsregnestykket for karbondioksid blir ganske likt for bensin/dieselbiler kontra el-biler. Og når vi kan stå her hjemme på berget og rope NEI TIL GRUEDRIFT I NORGE mens mennesker i lutfattige land omkommer i hopetall på grunn av menneskelig uholldbare gruvearbeiderforhold for å svinbillige metaller til de forurensningsfrie el-bilene.

  Geir Elvebakk Moski, geolog

 • petter smogeli 30. desember 2018 at 00:25

  Det er ganske upresist å si at biler består av JERN og andre metaller. Det er ikke jern, det er stål.
  PS Sula

  • Kaja Graff 1. januar 2019 at 14:58

   Og hva er stål? Ikke metall?

  • Jan 1. januar 2019 at 17:52

   Stål er en legering der jern og karbon er de primære legeringselementene. En klassisk definisjon er at stål er jern-karbonlegeringer med opptil 2,1 prosent karbon. Altså mest jern.

 • Petter Smogeli 4. januar 2019 at 20:59

  Petter Smogeli
  Kjære Morten, det var ikke meningen å ta fokus bort fra din glimrende artikkel. Jeg er en stor «fan» av det du legger ut. Godt at det finnes slike som deg. (har lest boken din to ganger)
  Men av og til blir jeg irritert når fagfolk er upresise med faguttrykk. Som svar til Kaja kan jeg si: Kaja, jo stål er et metall, det mest brukte i hele verden.
  Til Jan: Jern er et grunnstoff (Fe) og mister sin » status som grunnstoff» ved innblanding av 0,6 – 0,7 % carbon. ( tar det fra hukommelsen, har ikke sjekket) deretter heter det stål.
  Det er ikke slik av det det er mest av, får navnet til sluttproduktet.
  I Morten sin glimrende artikkel om plast i havet, er et eksempel. 1liter olje blir til 0,5 kg plast. men det heter ikke «olje-folie» av den grunn.
  Det mest irriterende er fagfolk som snakker om Vindmøller, som om de skal male korn eller kaffe. Dette er en Vindturbin.
  PS Sula

 • Jan Kjetil Andersen 4. februar 2019 at 21:24

  Det er mange selsomme og fullstendig udokumenterte påstander her.

  Hvor har du det for eksempel fra at energibruken ved fremstillin av en Tesla for en stor del er diesel?

  Energien ved fremstilling av litium ion batterier er i all hovedsak elektrisitet. Dersom elproduksjonen gjøres karbonfri blir miljøregnskapet for elbiler meget gunstig.

  Biler basert på fossilt drivstoff vil derimot aldri bli miljøvennlige. Alle ledd fra oljeleting til utvinning, transport og raffinering krever mye energi og er miljøverstinger.

 • Asbjørn Syverhuset 8. januar 2020 at 10:32

  Jeg har lest en del av dine artikler rundt biologi, der jeg slettes ikke er noen ekspert og fått nye tanker.
  Når jeg så kommer til denne artikkelen der kunnskapsnivået mitt er betraktelig høyere enn på biologi så mister jeg tilliten til dine artikler, og det inkluderer også dine artikler rundt biologi.
  Innlegget er helt uten tall, så den sier i praksis ikke noe som helst om elbil sammenlignet med andre biler. At produksjon av elbiler gir utslipp er vel selvsagt, så hva prøver du da å kommunisere?
  Jeg vil bare se på noen av utspillene som du kommer med:

  -Du skriver at en elbil inneholder store mengder litium – Er 12 kilo litium i en Tesla mye? Priser per kilo litium er lav som også antyder lavt utslipp av CO2 – hvordan skal en ellers kunne betale for eventuelt drivstoff som en skulle mene brukes i produksjonen?
  -Hva slags energikilde drives fabrikkene av? Tesla sine fabrikker ligger i California og Nevada og all energien kommer ifølge Tesla nå fra fornybare energikilder.
  -Jern og aluminium – samme som for vanlige biler. Elbiler er noe tyngre men igjen kan vi ta da forskjellen i vekt på en elbil og en vanlig bil. Hvis vi tar i litt og sier 500 kg og så ganger med 2kg CO2/kg stål så har vi et tonn ekstra med CO2 for å lage en elbil. Så kan vi jo se på vekten av en tank bensin på 60 liter. Når vi forbrenner denne og slipper det ut i atmosfæren, er det ikke særlig mange tanker vi skal fylle før vi når 1000kg med CO2. At gruvedrift i seg selv ikke er bra skal jeg si meg enig i. Forhåpentligvis vil batterikapasitet / kg fortsette å øke slik at elbiler blir lettere og lettere.
  -Kobolt er fremdeles et problem, i også etisk sett. Batteriprodusentene leter etter alternativer. Når vi hyler om problemene med kobolt mener jeg at vi på samme tid må vi se på etiske problemstillinger ved produksjon og bruk av olje. Global og lokal luftforurensing med tilhørende luftveisplager – redusert livskvalitet, færre leveår osv.

  • Morten Jødal 9. januar 2020 at 11:11

   Hei Asbjørn
   Denne artikkelen er ikke min, den er skrevet av professor Knut Bjørlykke. Jeg har sendt ham ditt innlegg, og spurt om han vil kommentere.