Miljøpolitikken

Det grønne skiftet og energimangel

16. november 2018

Den australske forskningsjournalisten og samfunnsdebattanten Joanne (Jo) Nova kommer til Oslo, og vil holde et foredrag på Litteraturhuset mandag den 26. november kl 20.00. Hun er en meget kjent stemme i Australia, og deltar i debatten om klima, miljø og det grønne skiftet. 

Australia opplever det samme som flere land i Europa, blant annet Sverige: Mangel på kapasitet i strømnettet begynner å sette begrensninger for nyinvesteringer i industri og næringsliv. Det skyldes elektrifiseringen av samfunnet, stengning av kullkraftverk, og prioritering av ustabil energiforsyning fra vind og sol. Særlig de sørlige delene av Australia har ført denne grønne energipolitikken, og mangler nå til tider strøm i nettet. Gjennom perioder kan lite vind og sol føre til at energiproduksjonen ligger på noen få prosent av installert effekt. I tillegg til at flere land periodevis begynner å få strømutkoblinger (rullerende strømstans), medfører den grønne energipolitikken at strømprisene er blitt så høye at lavinntekstgrupper bruker mer enn 10 prosent av inntekten til energi. Australia har tidvis og stedvis opplevd en tredobling av el-prisene på bare fem år. På dette viset blir det grønne skiftet også et klassespørsmål. 

You Might Also Like