Monthly Archives:

april 2018

  • Miljøaktørene

    Den verdibaserte erkjennelse

    Dagene før påske flommet mediene over med artikler om verdens miljøundergang. Det Internasjonale Naturpanelet (IPBES) spådde at det biologiske mangfoldet på jorden kan kollapse, geologen Henrik Svensen hevdet i Aftenposten at Den største utryddelsen…

    9. april 2018