Miljømytene

Utrolig begrunnelse for avslag

23. november 2017

Forskning.no ville ikke ha en artikkel som beskrev hvordan geologiske og biologiske prosesser former vulkanske stillehavsøyer. De skriver som begrunnelse for sitt avslag: Her slår dere bare fast at klimaendringene ikke påvirker de dynamiske systemene dere beskriver i teksten. I tillegg likte de ikke journalen geologiprofessor Nils-Axel Mörner hadde publisert i, som de kalte et «rovtidsskrift».

Skal vi le etter gråte? Det minner om tidligere miljøvernminister Erik Solheim, som på Dagsnytt 18 den 16. mars 2011 uttalte (5 dager etter tsunamien i Japan dette året): Den typen naturkatastrofer med ekstremvær, bølger og tsunamier, er jo noe som vi vil få mer av med klimaendringer.

De dynamiske systemene vi beskrev i artikkelen, er hvordan tropiske vulkanøyer har vokst opp fra havdyp på flere tusen meter, og hvordan disse øyene kan synke i havet fordi magmakamrene trekker seg sammen når de kjøles ned. Den beskriver også hvordan vulkansk aktivitet kan legge magma oppå den underliggende havbunnskorpa, slik at enkelte slike øyer kan synke. Og ytterligere beskrev vi hvordan Fiji-øyene påvirkes av bevegelser i havskorpen, altså platetektonikken. Som bildet over de tektoniske platene viser, ligger Fiji i grensesonen mellom to slike plater, og er svært utsatt for slike bevegelser. Vi tok også med at slike tropiske øyer ofte omkranses av korallrev, hvor Charles Darwin var den første til å forstå dynamikken i dannelsen av koralløyer, og hvordan disse oppfører seg gjennom livssyklus for tropiske vulkanske øyer.

På samme måten som miljøvernministeren, tror altså debattredaktøren i Forskning.no (Eivind Nicolay Lauritsen) at menneskeskapte klimaendringer kan påvirke platetektoniske bevegelser, og strømmer av magma fra jordens indre. Og tar vi med vår tidligere miljøvernminister, inkluderer vår klimapåvirkning også jordskjelvaktiviteten. Når vi ikke innrømmer at slikt finner sted, får vi ikke publisere på denne «forskningsplattformen».

Dette er dessverre nivået for en vitenskapelig klimadebatt, hvor vi får høre om 97 prosent konsensus.

 

 

You Might Also Like

  • Rolf Audun Moen 27. februar 2018 at 01:06

    Prøv å få artikkelen publisert på Resett Dokument eller andre frie media. Beskriv den behandlingen artikkelen fikk på forskning.no.
    Både Resett, Dokument og HRS (Human Rights Service har like mange lesere som de store avisene. Kanskje Eivind Nicolay Lauritsen skammer seg da.
    Mvh: Rolf Audun Moen.