Brundtlandrapporten tok feil

Av Morten Jødal, biolog I 2017 er det 30 år siden publiseringen én av klodens mest innflytelsesrike rapporter: Vår felles framtid, fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Som så mange andre spådde den verdens undergang, og flere av dommedagsvarslene skulle for lengst ha inntruffet. Til tross for feilslåtte profetier har den preget mye av den etterfølgende politisk debatt. Jeg skrev selv rapporten ved Universitetet i Oslo som fulgte opp Brundtland-rapporten, som førte fram til opprettelsen av Senter for utvikling og miljø (SUM). Det var ett av utallige institusjonelle tiltak, ved siden av tusenvis av andre nasjonale og internasjonale oppfølginger. I lys av den lange tiden som har gått, er vi nå i stand til å vurdere rapporten med nye øyne, ut fra ny kunnskap, med et kritisk blikk, mindre aktivisme, og forhåpentligvis mer klokskap. Jeg er fristet til å beskrive rapporten som et makkverk. Det er uventet harde ord, og jeg må argumentere godt. La meg gå rett på sak. Miljø og utvikling Vår felles framtid lanserte begrepet bærekraftig utvikling, og er særlig kjent for å koble miljø- og fattigdomsproblemer. Den hevdet at båndene går begge veier: et dårligere miljø fører til fattigdom, og fattigdom ødelegger miljøet. Tenker vi bærekraftig … Fortsett å lese Brundtlandrapporten tok feil