Miljøaktørene

Miljøbevegelse basert på religion, ikke kunnskaper

18. september 2017

Den nå 98-årige James Lovelock er på mange måter miljøbevegelsens far. Med sin gaia-teori om at jordkloden og biosfæren fungerer som en selvregulerende enhet med evne til å holde vår planet ved god helse, har han vært sett på som den kanskje aller viktigste premissleverandør for miljøkampen. Nå har han snudd de grønne fanatikerne ryggen.

For 11 år siden publiserte han boka Gaias hevn (The Revenge of Gaia), som miljøvernere som sosialantropologen og MDG-sympatisøren Thomas Hylland Eriksen hyllet. Den gang hevdet Lovelock at milliarder av oss vil dø, og de få av oss som overlever kommer til å flytte til arktiske strøk, hvor klimaet kommer til å være levelig. Så sent som i 2010 mente han i et intervju med The Guardian at demokratiet må settes på vent i lys av miljødommedag – slik enkelte aktører også hevder i den norske miljødebatten.

I 2014 hevdet imidlertid Lovelock: Miljøbevegelsen og økologismen har blitt religiøs, og religioner bryr seg ikke for mye om fakta. Nå er han av den oppfatning at miljøkampen har gått for langt. Han mener tiltakene spesielt mot klimaendringene gjør mer skade enn det påståtte problemet. Spesielt ser han på fornybar energi som en katastrofe, og da særlig bioenergi. Importen av briketter av eik fra USA, som skipes over Atlanteren for å brennes i Drax-kraftverket i England, beskriver han som et grotesk eksempel på grønne absurditeter. Det er ondskapsfullt, hevder Lovelock! Han er heller ingen tilhenger av vindmøller og vind-energi. Helst ser han at verdens energiforsyning går i retning av atomkraft. Det er så billig, og så trygt hevder Lovelock, og mener at farene som presenteres med denne energiformen har blitt groteskt oversolgt av de grønne, av grunner som har langt mer å gjøre med kvasireligiøs ideologi, enn med vitenskap.

I følge den tidligere miljøguruen er frykten for pesticider og kjemikalier overdrevne helt inn til det ugjenkjennelige. Og han tror ikke lenger planeten snarlig kommer til å gå mot sin endetid – slik de fleste politikere her hjemme hevder.

Les et intervju med Loveloch her.

You Might Also Like