Miljømytene

Klimaendringer hadde ingenting med krigen i Syria å gjøre

9. september 2017

Cicero er én av aktørene bak påstanden om en klimadrevet Syriakonflikt. Den har blitt tilbakevist utallige ganger, senest i en artikkel i Political Geography i går

I 2015 hadde Ciceros magasin Klima en artikkel som linket uroligheter og krig i dette landet, med menneskeskapte klimaendringer. Naomi Klein har hevdet det samme. Det samme gjorde den tidligere amerikanske utenriksministeren John Kerry, og nylig også den tidligere visepresident Al Gore. Og Andy Freedman hevdet tilsvarende i denne artikkelen. Aktivister, politikere, medier og forskningsaktivister står altså bak påstandene. Seriøs forskning viser noe annet.

Studien publisert i Political Geography viser at det ikke eksisterer forskningsmessige bevis for en kobling mellom menneskeskapte klimaendringer, og konflikten i Syria. Professor Jan Selby, som er direktør ved Sussex Centre for Conflict and Security Research at the University of Sussex sier: Vår publikasjon viser at det ikke finnes noen gode bevis for at globale klimaendringer var en faktor som antente borgerkrigen i Syria. I virkeligheten er det ekstraordinært at denne påstanden har blitt så bredt akseptert, når de vitenskapelige bevis for den er så tynne. Og han fortsetter: Det er avgjørende at eksperter, kommentatorer og politikere motstår fristelsen til å framføre overdrevne påstander omkring klimaendringer og konflikt.

Selby og hans kolleger konkluderer med følgende:

  1. Selv om det nordøstlige Syria opplevde sterk tørke før starten av borgerkrigen, var denne mangelen på nedbør ikke nødvendigvis forårsaket av menneskets innvirkning på klimaet
  2. Selv om 2006/07 og 2008/09-tørkene bidro til en viss migrasjon bort fra de nordøstlige delene av Syria, var det ikke på noen måte av en slik skala som det har blitt hevdet (sannsynligvis 40-60 tusen familer, mot de vanlige påstandene om 1,5 millioner mennesker), og var sannsynligvis heller forårsaket av økonomisk liberalisering enn av tørke
  3. Det finnes ingen gode bevis for at tørke-relatert migrasjon skulle ha vært en bidragsfaktor til starten av borgerkrigen

Professor Mike Hulme ved Kings College i London (én av verdens mest respekterte klimaforskere) gjennomførte nedbør-analysene i studien. Han slår fast: Tørken i det nordøstlige Syria var utvilsomt meget alvorlig, men er ikke nødvendigvis uttrykk for noen trend i retning av uttørking, og kan ikke utvetydig knyttes til utslipp av drivhusgasser.

Omar Dahi var én av de andre forskerne i studien, og hans konklusjon var: Mange aspekter av Syria før og etter mars 2011 er vidt akseptert som fakta, selv om det finnes få bevis. Klimaendringer er ett av dem, som endeløst gjentas uten å bli gjenstand for gode analyser.

Det er verdt å merke seg at «forskningsstiftelsen» Cicero heller ikke i dette tilfellet klarte å motstå fristelsen til å framføre overdrevne og uriktige klimapåstander.

 

You Might Also Like