Miljømytene

Uvær er helt normalt

28. august 2017

Millionbyen Houston er hardt rammet, men kraftigere uvær har herjet tidligere

Enkelte aktører i klimadebatten (særlig NRK) har de siste dagene koblet orkanen Harvey til menneskeskapt global oppvarming. Det er det ingen grunn til, og deres utspill handler utelukkende om politikk. Det er jo snart valg i Norge. For det første har det gjennom lengre tid vært en nedgående trend for tropiske stormer som treffer USA. Dataene fra NOAA viser dette. Siden 1970 har kun 4 orkaner i kategori 4 slått inn over USA. De har hatt en «orkantørke». For det andre har tidligere orkaner vært kraftigere. Fram til nå er 4 døde i Houston, og 40 savnet. Den orkanen som har drept flest, slo inn over Galveston i Texas i år 1900 (se bildet). Rundt 8 000 mennesker døde. Hadde orkanen rammet byen i dag, ville de materielle skadene beløpt seg til rundt 550 milliarder kroner. Størst skade gjorde imidlertid orkanen som slo inn over Miami i 1926. Hadde den rammet i dag, ville de materielle skadene vært hele 825 milliarder kroner.

Et annen område som rammes av harde orkaner, er den nordlige delen av Bengalbukta. Bangladesh ligger i et område som naturlig rammes av tropiske sykloner. Den traktformede, nordlige delen av Bengalbukta presser jevnlig store flodbølger mot land. I år 1582 ble 200 000 mennesker drept i et voldsomt uvær. I 1584 døde like mange i en ny syklon, og gjennom alle tider har mange dødd etter voldsomme oversvømmelser fra monsunregnet.

Det er altså ingen grunn til å hevde at vi er mer utsatt for voldsomme uvær i vår tid, enn tidligere. Trenden er snarere nedadgående.

Les en artikkel om hvorfor Houston-uværet ikke er knyttet til global oppvarming her.

You Might Also Like