Miljømytene

Hyggelig bokomtale fra Nils Petter Gleditsch

4. mai 2017

Fredsforskeren Nils Petter Gleditsch har lest boka Miljømytene, og omtaler den på sin Facebook-side. Han skriver:

Med Morten Jødal har Norge fått sin Bjørn Lomborg. Det er en gladmelding og en kompliment til dem begge. Hans nye bok ‘Miljømytene – står vi foran verdens undergang?’ er en bred og informativ gjennomgang av en lang rekke av de miljøspørsmål som dominerer i den offentlige debatten. Jødal forsøker ikke å bagatellisere miljøproblemene – tvert imot framhever han luftforurensning, spesielt i fattige land, som et undervurdert miljøproblem som årlig tar livet av millioner av mennesker. Likevel mener han at mange aktører gir et skremmebilde av problemer som verden godt kan håndtere, fra lekkasje av radioaktivt materiale fra Tsjernobyl-ulykken til havnivåstigning og issmelting i Arktis. Noen mediagjengangere karakteriserer han som ikke-problemer (global skogsdød) eller endog som muligheter (kongekrabbens invasjon av kysten i Nord-Norge).

Mye oppmerksomhet vies klimaproblemet. Jødal går ikke til angrep på de to grunnpremissene i det internasjonale klimapanelets arbeid, at det foregår en oppvarming og at det er en viktig menneskeskapt komponent. Derimot stiller han seg mildt sagt tvilende til de fleste spådommer om katastrofale konsekvenser av klimaendringene, enten det dreier seg om svikt i den globale matproduksjonen, koralløyenes undergang, økt forekomst av væpnede konflikter eller spredning av malaria. Det er selvsagt umulig for en sølle samfunnsviter å ha en kvalifisert oppfatning om alle de spørsmålene Jødal tar opp, men argumentasjonen er ryddig og oversiktlig og meget godt dokumentert. Forhåpentligvis vil boka stimulere til en debatt mer basert på kunnskap enn på følelser.

Morten Jødal legger stor vekt på at selv de mest prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftene har publisert en del dårlig funderte artikler om miljøspørsmål og spesielt om konsekvensene av klimaendringer og at finanseringen av forskning er farget av moteretninger, inkludert det han oppfatter som en overdramatisering av klima- og miljøspørsmålene. Selv er jeg noe mer optimistisk når det gjelder forskningens selvkorrigerende evne, iallfall på litt sikt.

Boka er utgitt av Klimarealistene og det er vel unngåelig at Jødal vil bli rubrisert som klimaskeptiker og avvist av mange etter det Gro Harlem Brundtlandske prinsipp om at det er umoralsk å trekke i tvil den gjeldende oppfatning i klimaspørsmålet. Det ville være synd. Det hadde likevel vært nyttig om denne boka hadde vært utgitt av et vanlig forlag, og ikke av Klimarealistene. Er det virkelig ikke noe norsk forlag som vil ha en slik bok? Eller har forfatteren gitt opp for lett? Usedvanlig flott illustrert er boka også!

Gå til siden hans her.

You Might Also Like

 • Rolf Audun Moen 17. november 2017 at 01:38

  Jeg er helt enig i at Jødals bok om miljømytene er en av de viktigste bøkene som er skrevet i dette 10året. Derimot er jeg ikke enig i at det er uheldig å la Klimarealistene utgi boken. Det kan gi synergieffekter for både Jødal og Klimarealistene. Sistnevnte utgir sine «Klimanytt» jevnlig, med mye faktabasert kunnskap om klimaendringene. De politisk ukorrekte kan gå inn på http://www.klimarealistene.com og klikke på «klimanytt». Her finnes lenker til alle nyhetsbrevene, og nesten helt nederst på siden kan man melde seg på nyhetsbrevet og få det på epost. Jeg synes ikke det er negativt å være klimaskeptiker, tvert om, det er ingen grunn til å skjule det.
  Vi burde alle spre faktabasert kunnskap om dette viktige emnet på våre ulike nettverk: epost, facebook, twitter etc. Det kreves et felles krafttak for å bryte gjennom den formidable barrieren den politiske korrektheten utgjør.

  Med vennlig hilsen:
  Rolf Audun Moen 99499560
  Stasjonsveien 10,
  4460 MOI.