Miljøaktørene

Alternative grønne fakta

7. april 2017

Alle seriøse aktører tror matvareproduksjonen i Norge vil øke med et varmere klima. Ikke Framtiden i våre hender.

Både Klimatilpasningsutvalget, Miljøverndepartementet, forskere og Regjeringen har lagt fram rapporter som viser at matvareproduksjonen i Norge vil øke med et varmere klima. Selvfølgelig er det slik: i vårt kalde klima er lave temperaturer en begrensning for alt liv. Både en forlenget vekstsesong og bedre temperaturer for plantene vil trekke i en slik retning. I tillegg kommer den store gevinsten alle planter har av mer næring i lufta: CO2 – livets gass.

I sin rapport En framtid du ikke vil ha, argumenterer Framtiden i våre hender i mot disse scenariene. De hevder at bønder i Norge erfarer det motsatte; at det har blitt vanskeligere å oppnå gode avlinger de senere årene. Og dette spres inn i skoleverket. Det er nemlig ingen begrensninger på hva slags materiale miljøorganisasjonene får inn i norsk skole. Rapporten – og den tilhørende filmen Fuck fossils, er ment for nettopp skolene.

Med sin bevilgning på 500 000 kroner sørger også Norges Forskningsråd for at disse alternative grønne faktaene når unge mennesker. De skal bli innpodet at norsk matvareproduksjon sannsynligvis vil synke i et varmere klima, til tross for at all fagekspertise hevder det motsatte.

Vi kjenner nå den endelige fasiten for kornproduksjonen i Norge i 2016. Det var et varmt år. Ifølge Felleskjøpet var den 39 000 tonn større enn hva man forventet i november. Totalt gir det en samlet levering av 1,24 millioner tonn korn, som er 17 prosent over gjennomsnittet for de fem foregående årene.

Er det ikke snart på tide å slutte å ta miljøorganisasjonene som sannhetsvitner? Hva sier dere i Norges Forskningsråd – som bevilger penger til en propagandafilm, uten å se på rapporten som lå til grunn for filmen?

You Might Also Like