Monthly Archives:

april 2017

 • Miljømytene

  Den tause våren

  I 1962 kom boka Den tause våren, av Rachel Carson. For 55 år siden var redselen for dødelig forurensning av naturen stor, og forståelsen den gang var at kjemikaliet DDT ville bringe fuglene til…

  16. april 2017
 • Miljømytene

  Miljømytene og ozonhullet

  NRK Østlandssendingen hadde mandag den 10. april et innslag om boka Miljømytene, og fokuserte på ozon i atmosfæren. Hør innslaget her. Reduserte nivåer av ozon i stratosfæren/troposfæren oppstår når det blir ekstremt kaldt, og…

  11. april 2017
 • Miljøaktørene

  Alternative grønne fakta

  Alle seriøse aktører tror matvareproduksjonen i Norge vil øke med et varmere klima. Ikke Framtiden i våre hender. Både Klimatilpasningsutvalget, Miljøverndepartementet, forskere og Regjeringen har lagt fram rapporter som viser at matvareproduksjonen i Norge…

  7. april 2017