Miljøaktørene

Forskningsrådet: Har ikke vurdert kvaliteten på forskningen

30. mars 2017

Norges forskningsråd (NFR) bevilget 500 000,- kroner til filmen Fuck fossils. Men de vurderte ikke kvaliteten på rapporten som lå bak.

Programmet KLIMAFORSK utlyste i slutten av mai 2016 midler til kommunikasjon og formidling av klimaforskning. Det resulterte i tildeling av en halv million kroner til en film basert på en rapport fra Framtiden i våre hender (FIVH), skrevet av aktivisten Thomas Cottis. Rapportens tittel er En fremtid du ikke vil ha.

Cottis er ingen forsker, og interesseorganisasjonen FIVH driver ikke med forskning. Deres rapport har ingen kvaliteter som ligger i nærheten av et forskningsarbeid. Det er grå litteratur, som på ingen måte ville passert noen peer review. Det har imidlertid ikke spilt noen rolle for Forskningsrådet. I en epost til meg skriver de: Som nevnt på telefon har ikke Forskningsrådet ved tildeling av midler til prosjektet evaluert forskningen som ligger bak. Kvaliteten på forskningen er forskernes ansvar.

Jeg har selv arbeidet noen år i Forskningrådet, og kjenner meg ikke igjen. Hva man kan frykte, er at prosjektene som søker midler under de store politisk initierte forskningsprogrammene, og som har en helt annen innvilgelsesprosent enn prosjekter under fri grunnforskning, vurderes på en annen måte enn de vanlige kvalitetskriteriene. Lista ligger sannsynligvis betraktelig lavere. Og formidlingsprosjektmidlene under paraplyen «klima» tildeles uten kvalitetskontroll. Det er tydeligvis nok av penger.

For den som orker, kan FIVH-rapporten leses her.

You Might Also Like