Miljøaktørene

Åpen klimalommebok

29. mars 2017

Norges Forskningsråd bevilget en halv million kroner til filmen Fuck fossils. Den er basert på en rapport som har svært lite med forskning å gjøre.

Organisasjonen Fremtiden i våre hender ga i 2015 ut «forskningsrapporten» En framtid du ikke vil ha. Kvalitetssikring har skjedd gjennom «FIVHs forskningsinstitutt». Bak rapporten står Thomas Cottis, med faglig kvalitetssikrer Steffen Kallbekken fra CICERO. Begge sitter også i FIVHs såkalte «forskningsinstitutt». De har altså faglig godkjent sin egen rapport.

Som andre rapporter fra NGO-verdenen har En fremtid du ikke vil ha, stort sett blitt forbigått i stillhet.  Men Norges forskningsråd (NFR) har med utgangspunkt i rapporten finansiert hva de kaller en forskningsbasert kortfilm kalt Fuck fossils, som skal brukes for å skremme barn og unge. Bevilgningen kommer fra programmet Klimaforsk i NFR. Både filmen og Cottis ble presentert på Dagsrevyen tirsdag den 28 mars, og vi fikk høre om masseutryddelser av skog, dyr- og plantearter, enorme nedbørmengder, og milliarder av klimaflyktninger. Og det er bare starten på elendigheten. Det skal bli mye verre.

FIVHs rapport er et sammensurium av løsrevne perspektiver og enkeltepisoder av vær og vær-relaterte hendelser, som gir en svært liten aggregert forståelse av klimaendringer og truslene de skulle implisere. Her er enkeltstående produksjonsdata for matvarer i Norge og Europa, tørke i California, hetebølger eller branner i naturen, uten at de representerer et overordnet og langsiktig klimabilde. Her presenteres ingen biologisk forståelse av effektene i naturen av kombinasjonen mer CO2 i atmosfæren og høyere temperatur – og hvilken betydning dette har for økosystemer, dyr og planter. Her er ingen aggregerte data for produksjonen i natur og landbruk. Rapporten er blottet for tall som viser utviklingen i klimarelaterte dødsfall, som gjennom 100 år er redusert med mer enn 99 prosent. Bildet som tegnes er svart, fordi det bare hentes data fra den siden av klimaforskningen som lever av å presentere den store katastrofen. Forskningsrådet har tydeligvis glemt det rådet de for noen år siden fikk gjennom evalueringen av norsk klimaforskning: iverksett mer forskning om de naturlige mekanismene bak klimaendringene.

Hvor dårlig rapporten er, kan illustreres med et eksempel fra side 37, hvor det står: Havet har ifølge IPCC steget med 20 cm fram til nå. Mer står det ikke. Hva i all verden skal det bety? Hvor har det steget, og gjennom hvilken periode? Som vi alle burde vite har havet steget siden forrige istid. Det har foregått gjennom tusenvis av år, og vi snakker om mange meter. Men samtidig har områder som var presset ned av isen, hevet seg kraftig. Områder som lå ved Østersjøkysten for 500 år iden, ligger i dag langt inni landet.

Hvordan Norges forskningsråd kan bevilge penger til filmatisering av en rapport som hevder at indiske bønder begår selvmord på grunn av klimaendringer, er meg en gåte. Vanligvis pleier GMO-motstandere påstå det er bruken av genmodifiserte organismer som ligger bak de indiske selvmordene, men FIVH hevder altså det er menneskeskapte klimaendringer. Påstandene er imøtegått av all seriøs forskning. Videre hevder rapporten at den arabiske våren delvis var forårsaket av klimaendringer, og at konfliktene i de tørre Sahel-områdene kan føres tilbake til det samme. Den hevder også at matvareproduksjonen vil synke i en litt varmere verden. Intet av dette har noen rot i seriøs forskning. UNDP og FAO hevdet nylig at de stadig har en nullvisjon for sult innen få tiår, til tross for stigende global befolkning. Da må matvareproduksjonen stige kraftig, hvilket altså den faglig sterke delen av FN tror på. Klima-alarmistene både her i Norge og i IPCC-tilknyttede enheter hevder med et langt dårligere faglig utgangspunkt at vi snart får en verden med matmangel. Forskningsrådet tror tydeligvis på FIVH.

Både rapporten, filmen og oppslaget på Dagsrevyen synliggjør den betenkelige sammenblandingen av forskning, aktivisme og journalistikk. Her er aktører som går igjennom svingdørene mellom forskningsinstitusjonene og interesseorganisasjonene, med koblinger til både forskningsråd og NRK. Det er mildt sagt meget betenkelig.

 

You Might Also Like