Miljømytene

Kulde utryddet liv i havet

8. mars 2017

I klimadebatten blir vi fortalt at tidligere masseutryddelser skjedde da det var varmt. Det skjedde nok heller under istider.

Gjennom de hundrevis av millioner av år det har eksistert liv på Jorda, har det flere ganger inntruffet masseutryddelser. Én av disse skjedde ved overgangen Perm-Trias, for 250 millioner år siden. Mer enn 95 prosent av alt liv i havet døde den gangen ut. Varmt klima har så langt fått skylden.

Forskere ved Universitetene i Geneve og Zurich har imidlertid kommer fram til at denne masseutryddelsen skjedde i en kort istid rett forut for en varm periode. Deres arbeider er basert på analyser av alderen på mineraler i vulkansk aske. Forskningsarbeidet fant sted i Nanpanjiiang sør i Kina, i et område hvor sedimentlagene er ekstremt godt bevart. Ved å måle konsentrasjoner av uranium og bly var de i stand til å datere sedimentlagene med en nøyaktighet på 35 000 år.

Dateringen viste forskerne at masseutryddelsen fant sted i en periode hvor det ikke skjedde marin sedimentering i området de jobbet. Det hang sammen med et redusert havnivå. Den eneste forklaringen på dette reduserte havnivået er at store vannmengder var bundet i is, og at denne istiden som varte i rundt 80 000 år, var tilstrekkelig til å utrydde det meste av det marine livet. Og grunnen til den globale nedkjøling er ifølge forskerne at stratosfæren ble tilført store mengder svoveldioksid, som reduserte solinnstrålingen til jordoverflaten. Partiklene i atmosfæren forklares med enorme vulkanutbrudd i De sibirske trappene, som var aktive i omkring en million år.

Les artikkelen til Baresel et al i Nature Scientific Reports her.

You Might Also Like