Miljømytene

VERDENS ISBJØRNBESTAND ØKER

22. februar 2017

Rundt 1960 var verdens samlede isbjørnbestand rundt 5 000 dyr. Fram til 1998 økte klodens temperatur noe, det samme gjorde den samlede isbjørnbestanden. I 2015 oppgav Verdens naturvernunion (IUCN) at det var mellom 22 500 og 32 000 isbjørn på kloden. Like fullt hevder både FNs klimapanel og de fleste miljøorganisasjoner at isbjørnen vil dø ut.

IUCNs 2015-tall glemmer imidlertid ett forhold: den økende bestanden på Svalbard. Tallet for antall dyr på denne øygruppen er fra 2004, men siden den gang har bestanden økt med 42 prosent. Også i Baffin Bay er det en økning siden 2004 – som ikke er tatt med i IUCN-tallene for 2015. Det er derfor rimelig å anta at den samlede isbjørnbestanden nå er på mellom 23 000 og 33 000 dyr.

You Might Also Like

  • Torkel Brækhus 10. mars 2019 at 15:13

    Dette er interresant informasjon !

  • Kåre J Pettersen 19. mars 2019 at 23:20

    Tallene må tas med en klype salt. Se https://www.barentswatch.no/artikler/Isbjornbestanden/