Miljøaktørene

Manipulering av klimadata?

13. februar 2017

I desember 2015 holdt FNs klimapanel sin store konferanse i Paris. Fram til dette tidspunkt var det allment akseptert, selv i IPCC, at det ikke hadde vært noen global oppvarming de siste 18 årene. Hvilket var et stort problem både for modellørene, og politikere som ville tvinge gjennom harde virkemidler i klimapolitikken. Kloden ble ikke varmere, selv om noe slikt som 30 prosent av alle utslipp av CO2 hadde funnet sted i perioden.


Kort tid i forkant av Parismøtet hevdet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i USA at «oppvarmingspausen» likevel ikke var reell. Tom Karl publiserte høsten 2015 et dokument som skulle vise nettopp dette. Det kom i grevens tid før toppmøtet, og ble slått opp med krigsoverskrifter over hele kloden. Det passet altså som hånd i hanske. Politikere og forhandlere suget det til sitt bryst, og kunne hevde at kloden stadig varmes opp. Det var én av de viktigste forutsetningene for det resultat konferansen endte opp med.

Vinteren 2017 dukket imidlertid en klimavarsler fra NOAA opp på arenaen. John Bates var én av Tom Karls underordnede. Han gikk ut med beskyldinger om vitenskapelig juks, og sammenliknet det med antivaksinekampanjen ledet av Andrew Wakefield. Bates hevdet at publikasjonen til Karl var basert på gale datasett for overflatetemperaturer, som ikke var vitenskapelig sikret – eller arkivert. I tillegg hevdet han at havoverflatetemperaturer fra pålitelige bøyer var blitt skiftet ut med upålitelige datasett fra skip, hvilket resulterte i en svak oppvarming.

Varslingen har vakt stor global oppmerksomhet, og en kongresskomite i USA sier at anklagene bekrefter mistanker de allerede har hatt. Dr. Bates er en merittert klimaforsker, og fikk i 2014 en gullmedalje for sin innsats – fra USAs regjering. Han er altså ingen hvemsomhelst, og beskyldningene om tydelige manipuleringer av vitenskapelig retningslinjer og vitenskapelige publiseringsstandarder er alvorligeHan hevder også at publikasjonen skjedde for å påvirke både nasjonal og internasjonal klimapolitikk, og at i hvert eneste aspekt i forberedelsene og frigjøringen av datasettene som førte fram til rapporten, finner vi Tom Karls tommel som presset fram og insisterte på avgjørelser som maksimerte oppvarmingen, og minimaliserte dokumentasjonen.

Anklagene i denne varslingen vil bli fulgt opp i månedene framover. Men referert og debattert i norske medier, vil vi neppe oppleve.

http://politics and science are a toxic combination

You Might Also Like