Monthly Archives:

februar 2017

 • Miljømytene

  Klimadebatten er ikke over

  Vi hører ofte at klimadebatten er over, og at forskerne konkluderer med at verden står på kanten av stupet. I sine modeller legger IPCC til grunn at menneskelige utslipp av CO2 har en oppholdstid…

  28. februar 2017
 • Miljømytene

  Hvorfor strander hvalene?

  NRK Urix viste onsdag den 22. februar en dokumentar kalt Giftig skipsfart, som hevdet at bransjen er pill råtten, kriminell og miljøfientlig. Ifølge programmet skal sjømenn prise seg lykkelig om de overlever et kraftig…

  23. februar 2017
 • Miljømytene

  VERDENS ISBJØRNBESTAND ØKER

  Rundt 1960 var verdens samlede isbjørnbestand rundt 5 000 dyr. Fram til 1998 økte klodens temperatur noe, det samme gjorde den samlede isbjørnbestanden. I 2015 oppgav Verdens naturvernunion (IUCN) at det var mellom 22…

  22. februar 2017
 • Miljømytene

  Alternative fakta om artsutryddelser

  Det hevdes i miljødebatten at kloden står ovenfor en sjette masseutryddelse, og at denne skjer noe slikt som 1000 ganger raskere enn naturlig. Vi har imidlertid ingen data som understøtter slike påstander. Verdens naturvernunion…

  14. februar 2017
 • Miljøaktørene

  Manipulering av klimadata?

  I desember 2015 holdt FNs klimapanel sin store konferanse i Paris. Fram til dette tidspunkt var det allment akseptert, selv i IPCC, at det ikke hadde vært noen global oppvarming de siste 18 årene.…

  13. februar 2017
 • Miljøpolitikken

  Tysklands problematiske grønne energisatsing

  I klimadebatten hører vi mye om Tysklands «energiewende», altså overgangen fra atom- og fossilkraft, til fornybar kraft. Stort sett blir denne politiske satsingen beskrevet som en vei til frelsen, og politikernes løsning for å…

  13. februar 2017
 • Miljømytene

  Påvirker biologien klimaet?

  I våre dager er vi henledet til å tro at CO2 har en vesentlig effekt på klimaet. Naturlige forklaringer er tillagt mindre vekt. Og biologien er det knapt noen som setter søkelyset på. Det…

  13. februar 2017